Besluiten Provinciale Staten 18 oktober 2017

Op verzoek van de fracties van Partij voor het Noorden, Groninger Belang, Partij voor de Dieren en PVV zijn Provinciale Staten bijeengekomen voor een extra Statenvergadering over de recente ontwikkelingen rond de herindeling van de gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer.