Besluiten Provinciale Staten 18 februari 2015

Provinciale Staten (PS) hebben tijdens de Statenvergadering ingestemd met de voordracht over het programma van de Economic Board in het kader van de aardbevingen en bijbehorend financieel arrangement. Verder hebben de Staten gesproken over de brief van het college die ingaat op het verzoek van het Huis voor de Sport voor extra middelen voor bewegen en sport.