Besluiten Provinciale Staten 18 april 2018

Provinciale Staten hebben gesproken over het vervolg van de Energiedialoog, de beƫindiging van de gaswinning in Groningen en gestapelde mijnbouw in de gemeente Veendam. Op verzoek van de fractie van de PVV hebben Provinciale Staten tot slot gesproken over de adviesaanvraag aanwijzing regionale media-instelling. Provinciale Staten hebben vastgesteld dat Stichting RTV Noord voldoet aan de eisen gesteld in het tweede lid van artikel 2.61 van de Mediawet 2008 en daarmee in aanmerking komt voor aanwijzing als regionale publieke media-instelling.