Besluiten Provinciale Staten 17 maart

Tijdens de Statenvergadering van 17 maart hebben Provinciale Staten ingestemd met de kaders van de ontwikkelingsvisie en samenwerkings-overeenkomst Blauwe Stad. Hierbij zijn 5 moties aangenomen met kaders en richtinggevende uitspraken voor de ontwikkelvisie Blauwe Stad. De Staten hebben verder besloten tot een analyse (evaluatie) van het gehele proces rond de Ontwikkelingsmaatschappij Delfzijl. Tot slot is ingestemd met: de N983 reconstructie Aduard - Wehe - Den Hoorn; de besluitvorming over de evaluatieresultaten van de Regio Groningen - Assen en de wijziging van het Financieringsstatuut van de provincie Groningen 2009.

In het Gronings

In het kader van 'meertmoand dialectmoand', werd het onderwerp Blauwe Stad gedeeltelijk in het Gronings besproken. Daarnaast brachten 16 leerlingen van de Groen van Prinstererschool uit Nieuwe Pekela in de ochtend een lied ten gehore in het Gronings.