Besluiten Provinciale Staten 16 maart 2016

Provinciale Staten hebben tijdens de Statenvergadering ingestemd met de voordracht over het programma economie en arbeidsmarkt 2016-2019. Ook is ingestemd met de voordracht over het programma energietransitie 2016-2019; de voordracht kader sport- en beweegvisie 2016-2019 en de voordracht vaststelling ontwerp partiele herziening van de omgevingsverordening 2009. Verder hebben de Staten debat gevoerd over CO2-vergassing van ganzen en is er gesproken over de antwoorden op schriftelijke vragen van de PVV over bestuurlijke besluitvorming Aanpak Ring Zuid. Ook de brief van Gedeputeerde Staten over de reactie op het Voorontwerp Inpassingsplan Windpark N33 is besproken. Tot slot zijn twee Statenleden door Provinciale Staten aangewezen als plaatsvervangend lid van het Algemeen Bestuur van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN). Aan mevrouw Kruize (D66) is een periode van tijdelijk ontslag verleend als lid van Provinciale Staten. De heer Claassen (D66) is voor de duur van deze periode ge├»nstalleerd als lid van Provinciale Staten.