Besluiten Provinciale Staten 16 april 2014

Tijdens de Statenvergadering hebben Provinciale Staten gesproken over het Deltaprogramma Waddengebied. Bij de bespreking van dit onderwerp is een motie aangenomen. Ook is in de Staten gesproken over het subsidieonderzoek dat uitgevoerd is door de PVV fractie. De concept zienswijze gaswinningsbesluit van GS is aan de agenda toegevoegd naar aanleiding van de commissievergadering Omgeving & Milieu / Bestuur, Financiƫn & Economie van 15 april 2014. Bij de bespreking van dit onderwerp is een motie aangenomen. De ChristenUnie heeft tijdens de vergadering mondelinge vragen gesteld aan het college van GS over het kabinetsstandpunt inzake de European Rail Traffic Management System (ERTMS, nieuw beveiligingssysteem voor het spoor). Aan het begin van de vergadering is de heer Oosterhuis (VVD) beedigd als Statenlid. Hij volgt hiermee mevrouw Geerdink (VVD) op. Tot slot hebben de Staten ingestemd met de benoeming van mevrouw Homan (GroenLinks) als plaatsvervangend voorzitter van de commissie Welzijn,Cultuur, Wonen en Leefbaarheid; de benoeming van mevrouw Van Galen (GroenLinks) als plaatsvervangend lid van de commissie Rechtsbescherming; de benoeming van mevrouw Wulfse (VVD)als lid van het algemeen bestuur van Groningen Seaports.