Besluiten Provinciale Staten 15 november 2017

Provinciale Staten hebben de Begroting 2018 en 6e wijziging Begroting 2017 vastgesteld. Ook hebben Provinciale Staten, in het kader van de actualisatie, de door het college van Gedeputeerde Staten voorgestelde wijzigingen in de Omgevingsvisie provincie Groningen 2016-2020 en de Omgevingsverordening provincie Groningen 2016 vastgesteld. Verder hebben Provinciale Staten gesproken over de mogelijke gaswinning boven Schiermonnikoog/Rottumeroog.  Aan het begin van de vergadering is de heer Fredric Geijtenbeek (ChristenUnie) ge├»nstalleerd als Statenlid. Hij volgt hiermee mevrouw Stieneke van der Graaf (ChristenUnie) op.