Besluiten Provinciale Staten 15 december

Subsidie aanvraag Grote Markt - Forum

Provinciale Staten hebben tijdens de vergadering van 15 december gesproken over de subsidieaanvraag REP (Ruimtelijk Economisch Programma) - Grote Markt van de gemeente Groningen. De Staten hebben de brief van Gedeputeerde Staten, waarin zij de subsidieaanvraag REP - Grote Markt  terugtrekken, voor kennisgeving aangenomen. Hierbij zijn twee moties aangenomen waarin de Staten aangeven dat er alles aan gedaan moet worden om in goed overleg te gaan en te blijven met B&W van de stad Groningen om tot een bevredigende oplossing te komen. Ook willen de Staten dat de € 35 miljoen - zoals gereserveerd in het REP ZZL - beschikbaar blijft voor de stad Groningen.

Overige besluiten

Verder hebben de Staten gesproken over het besluit van de minister van VWS om de ziekenhuizen in Noord-Nederland geen vergunning te verlenen voor Transcatheter Hartklep Interventies (THI). In een motie is uitgesproken dat de THI mogelijk moeten blijven in het UMCG.
De Staten hebben ingestemd met de voordracht over het Provinciaal Actieplan bevolkingsdaling 'Kijk op krimp' en de subsidieregeling Reserve Leefbaarheid Krimpgebieden.
Ook is gesproken over het Evaluatierapport aanbestedingen openbaar vervoer Groningen Drenthe, samenvoeging van budgetten in het Evenementen beleid en de gevraagde Opsporingsvergunning (Mbw) steenzout van Electricité de France (EDF): locatie Pieterburen. Tot slot hebben de Staten ingestemd met de voordracht over Blauwestad en de voordacht over de Integrale bijstelling van de begroting 2010.