Besluiten Provinciale Staten 14 maart 2018

Provinciale Staten hebben besloten de zienswijze van Gedeputeerde Staten op het addendum Meerjarenprogrammabrief 2018 van de Nationaal Coördinator te ondersteunen. Provinciale Staten hebben in hun vergadering verder gesproken over tiltmeters en de aanpak van de Ring West Groningen. Op verzoek van de fractie van de Partij voor de Dieren hebben Provinciale Staten tot slot gesproken over de Statiegeldalliantie.