Besluiten Provinciale Staten 13 december 2017

Op verzoek van de fractie van Partij voor de Dieren hebben Provinciale Staten gesproken over aanvullende eisen aan de Milieu Effect Rapportage RWE Eemshavencentrale. Op verzoek van de fractie van de SP hebben Provinciale Staten gesproken over fossiele investeringen van het ambtenarenpensioen. Aan het eind van de vergadering hebben Provinciale Statenleden afscheid genomen van mevrouw Stieneke van der Graaf (ChristenUnie), zij is op 15 november 2017 opgevolgd door de heer Fredric Geijtenbeek (ChristenUnie).