Besluiten Provinciale Staten 13 april

Provinciale Staten hebben gesproken over de evaluatie Provinciaal Accommodatie Fonds. De Tenderverordening Transitie II en Pieken is vastgesteld door de Staten.

De SP heeft mondelinge vragen gesteld over de sloop van 200 treinstellen in Groningen en de volksgezondheidsrisico's hiervan voor werklui en omwonenden.
Het collegeprogramma 2011-2015 'Energiek en scherp aan de wind: op naar een ondernemend, duurzaam en sociaal Groningen!', is door de Staten besproken. Vervolgens zijn de nieuwe gedeputeerden benoemd en beëdigd. Ook zijn de opvolgers van de gedeputeerden in Provinciale Staten toegelaten en beëdigd.