Besluiten Provinciale Staten 12 maart 2014

Tijdens de Statenvergadering hebben Provinciale Staten ingestemd met de volgende drie voordrachten:

  • kaders omgevingsvisie;
  • afwegingskader voor het in de toekomst uit te zetten provinciale vermogen;
  • uitgangspunten revolverend fonds voor Groninger MKB-bedrijven. 

Bij de bespreking van laatst genoemde voordracht is een motie en een amendement aangenomen. Verder stond het gebruik van bestrijdingsmiddelen bij lelieteelt op de agenda waarbij een motie werd aangenomen. Aan het begin van de vergadering is mevrouw Van Galen (GroenLinks) be√ędigd als Statenlid. Zij volgt hiermee de heer Post op.