Besluiten Provinciale Staten 11 maart 2015

Provinciale Staten hebben tijdens de Statenvergadering gesproken over het beroepschrift gaswinningsbesluit; de procedures en regels voor windenergie-plannen en de optimalisatie inpassing windmolenlocatie N33. De Staten hebben ingestemd met de voordracht van Gedeputeerde Staten over het wijzigingsbesluit ten behoeve van de Interimregeling Waardevermeerdering en met de voordracht over de Groningen Spoorzone. Ook hebben Provinciale Staten ingestemd met de voordracht over het Projectplan “Blauwestad aanpak 2015 – zichtbaarheid van kwaliteit" en het vaststellen van de herijkte GREX 2015.