Besluiten Provinciale Staten 11 februari 2015

Provinciale Staten (PS) hebben tijdens een extra Statenvergadering gesproken over het gaswinningsbesluit van Minister Kamp. Aanleiding voor dit extra debat op 11 februari was de vergadering van de Tweede Kamer op 12 februari 2015 waar het gaswinningsbesluit op de agenda stond. Tijdens het debat zijn 4 moties aangenomen.