Besluiten Provinciale Staten 10 maart 2011

Eerste vergadering Provinciale Staten nieuwe samenstelling

 

Op 10 maart vond de eerste vergadering van Provinciale Staten in de nieuwe samenstelling plaats. Aan het begin van de vergadering zijn de nieuwe leden van Provinciale Staten be√ędigd. Daarnaast vonden er een aantal benoemingen plaats in besturen dan wel commissies. Tot slot hebben de Staten ingestemd met de voordracht tot wijziging van de taakverdeling van de Statencommissies.