Besluiten Provinciale Staten 10 februari 2016

Provinciale Staten hebben tijdens de Statenvergadering ingestemd met vijf hamerstukken. Er waren geen bespreekpunten. Mevrouw Beenen (PvdA) is geïnstalleerd als lid van Provinciale Staten. Zij volgt hiermee de heer Vos (PvdA) op. Aan de heer Bijker (SP) is een periode van tijdelijk ontslag verleend als lid van Provinciale Staten. De heer Jousma (SP) is voor de duur van deze periode geïnstalleerd als lid van Provinciale Staten.