Besluiten Provinciale Staten 10 december

Provinciale Staten (PS) hebben gesproken over: de rol van PS in relatie tot de Dialoogtafel; de uitvoering van het akkoord Vertrouwen op Herstel, Herstel van Vertrouwen; de voortgang rond de gemeentelijke herindeling en de regeling verlaagd tarief. Tijdens de vergadering zijn verder diverse voordrachten besproken waarbij de Staten hebben ingestemd met de voordracht van GS over: de Integrale Bijstelling 2014; het voornemen een lening te verstrekken aan Ommelander Ziekenhuis Groep  en de voordracht over het voornemen een realisatieovereenkomst te sluiten over de Aanpak Ring Zuid. Ook is door de Staten ingestemd met de voordracht over de borging van aanbevelingen uit het rekenkameronderzoek subsidie voor recreatie en vitaal Platteland en de voordracht over het Project Blauwe Loper.