Besluiten Provinciale Staten 1 juni 2016

Woensdag 1 juni jl. heeft het college van Gedeputeerde Staten verantwoording afgelegd aan Provinciale Staten over het gevoerde beleid in 2015. Een belangrijke vraag was of de provinciale doelen met het daarvoor beschikbare geld zijn gehaald. De Staten stemden in met de Programmarekening 2015 en de overboeking naar 2016 van de daarvoor in aanmerking komende kredieten. Verder hebben Provinciale Staten de Omgevingsvisie provincie Groningen 2016-2020 en de Omgevingsverordening provincie Groningen 2016 vastgesteld. Ook is de voordracht vastgesteld over het voornemen om aandelen in de Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij (NOM) voor Noord-Nederland over te nemen van het ministerie van Economische Zaken. Aan het begin van de vergadering is de heer Jousma (SP) geïnstalleerd als lid van Provinciale Staten, hij volgt hiermee de heer Brader (SP) op. Mevrouw Bootsma (SP) is ook geïnstalleerd als lid van Provinciale Staten, zij volgt de heer Bijker op (SP). Verder is aan de agenda toegevoegd, als voorstel vreemd aan de orde van de dag, de oproep tot een parlementaire enquête over de gaswinning.