Besluiten Provinciale Staten 1 februari 2017

Provinciale Staten hebben tijdens een motiedebat gesproken over het definitief meerjarenprogramma 2017-2021 van de Nationaal Coƶrdinator Groningen. De Staten hebben het herindelingsadvies samenvoeging gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer vastgesteld. Provinciale Staten hebben de aanbevelingen uit het rapport van de Noordelijke Rekenkamer getiteld 'Op eigen benen? Beƫindigen sociaal beleid: gevolgen voor maatschappelijke instellingen provincie Groningen' voor kennisgeving aangenomen. Verder hebben de Staten een motiedebat gevoerd over steun voor RTV Noord en een motiedebat over het Milieuplan 2017-2020. Tot slot is het onderwerp anoniem solliciteren als voorstel 'vreemd aan de orde', toegevoegd aan de agenda.