Beslissing over bezwaren RWE in februari 2013

De provincies Fryslân, Drenthe en Groningen beslissen in februari in 2013 hoe zij de vergunning van de RWE energiecentrale in de Eemshaven aanpassen. Dit gebeurt op basis van het advies van de Commissie rechtsbescherming. Deze commissie adviseert de provincies hoe om te gaan met de bezwaren. Ook heeft energiebedrijf RWE een aanvullende aanvraag ingediend. Hierin staat onder andere dat het bedrijf extra maatregelen wil nemen voor stikstofgevoelige natuur.

De provincies Fryslân, Drenthe en Groningen beslissen in februari 2013 hoe zij de vergunning van de RWE energiecentrale in de Eemshaven aanpassen. Dit gebeurt op basis van het advies van de Commissie rechtsbescherming. Deze commissie adviseert de provincies hoe om te gaan met de bezwaren. Ook heeft energiebedrijf RWE een aanvullende aanvraag ingediend. Hierin staat onder andere dat het bedrijf extra maatregelen wil nemen voor stikstofgevoelige natuur.

Helder advies

De Commissie rechtsbescherming heeft de bezwaren vertaald naar een helder en richtinggevend advies. De colleges van Gedeputeerde Staten voelen zich hierdoor gesteund. In de "beslissing op bezwaar" in februari geven de colleges aan wat dit betekent voor de vergunning.

Meer natuur in aanvullende aanvraag

In de vergunningaanvraag heeft energiebedrijf RWE aangegeven enkele honderden hectares nieuwe natuur aan te leggen. In de aanvullende aanvraag staat hoe zij dat gaan doen. Daarmee is zeker dat het bedrijf de extra natuur op korte termijn kan aanleggen. In Midden-Groningen start in januari de uitbreiding van Dannemeer om een leefgebied te maken voor bijvoorbeeld de velduil en blauwe kiekedief. Verder neemt energiebedrijf RWE in Drenthe en Fryslân meer natuurmaatregelen in stikstofgevoelige natuurgebieden dan in juni is aangekondigd. We gaan de aanvullingen nog verder bestuderen.

In beroep

De bezwaarmakers die belanghebbend zijn, kunnen in de komende weken een zienswijze geven op de aanvullingen. Hun reacties worden gebruikt bij de 'beslissing op bezwaar' die de colleges in februari nemen. Tegen deze beslissing kunnen belanghebbenden in beroep gaan bij de Raad van State.

Kijk voor meer informatie in ons dossier RWE.