Bert Middel en Gerard Kremer als regisseurs aan de slag in Oost-Groningen

Bert Middel en Gerard Kremer worden de regisseurs die in Oost-Groningen gaan toezien op de uitvoering van het Akkoord van Westerlee. In deze overeenkomst hebben het Rijk, de provincie en de gemeenten afspraken gemaakt over de aanpak van de werkgelegenheid in de regio. Het aanstellen van een regisseur is een van de aanbevelingen die de Commissie Van Zijl heeft gedaan in haar eindrapport Kop d'r Veur.

Bert Middel en Gerard Kremer worden de regisseurs die in Oost-Groningen gaan toezien op de uitvoering van het Akkoord van Westerlee. In deze overeenkomst staan afspraken tussen het Rijk, de provincie en de gemeenten over de aanpak van de werkgelegenheid in de regio. Het aanstellen van een regisseur is een van de aanbevelingen die de Commissie Van Zijl heeft gedaan in haar eindrapport Kop d'r Veur.

Taken

De regisseurs zullen de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werk op de hoogte houden van de voortgang van de uitvoering van het Akkoord van Westerlee. Het Rijk heeft eerder de bereidheid uitgesproken om voor de uitvoering van het akkoord extra geld beschikbaar te stellen.  Verder gaan Middel en Kremer de vijf ontwikkelde projectinitiatieven, die op verschillende manier moeten bijdragen aan de werkgelegenheid in Oost-Groningen, begeleiden. Tenslotte helpen zij de gemeenten en andere partijen in het gebied om tot een gebiedsstrategie te komen.

Twee regisseurs

Beide regisseurs hebben ingestemd met hun taak, nadat zij door de gedeputeerden Eelco Eikenaar en Patrick Brouns waren benaderd. De provincie heeft gezien de complexiteit en omvang van de sociaal-economische problematiek in Oost-Groningen ervoor gekozen om een 'duo-regisseur' aan te stellen. Beide regisseurs hebben de competenties die nodig geacht worden om het gebied verder tot ontplooiing te brengen.

Middel (1952) is dijkgraaf van het waterschap Noorderzijlvest en was eerder onder meer burgemeester van Smallingerland en lid van de Eerste en Tweede Kamer. Kremer (1958) is voorzitter van MKB Noord en zelfstandig ondernemer. In het verleden was hij onder meer ambassadeur bij VNO-NCW Noord.