Beroep ontgrondingsvergunning Eemshaven ingetrokken

De Waddenvereniging en Groningen Seaports hebben overeenstemming bereikt over de vergunning die nodig is voor het verdiepen en de uitbreiding van de Eemshaven (ontgrondingsvergunning).

De Waddenvereniging en Groningen Seaports hebben overeenstemming bereikt over de vergunning die nodig is voor het verdiepen en de uitbreiding van de Eemshaven (ontgrondingsvergunning).

Beroep ingetrokken

Bij deze activiteit komt bodemmateriaal vrij. Groningen Seaports zal bodemmateriaal uit de uitbreidingen van de haven niet in zee verspreiden. Alleen bodemmateriaal vanuit de verdiepingen wordt nog in zee verspreid. De Waddenvereniging heeft op grond van deze afspraak haar beroep ingetrokken tegen de ontgrondingsvergunning van Groningen Seaports voor de verdieping en de uitbreiding van de Eemshaven.

Winst voor beide partijen

De Waddenvereniging en Groningen Seaports vinden deze oplossing winst voor beide partijen. Het is een voorbeeld van hoe met overleg een uitweg gevonden kan worden uit juridisch getouwtrek. Beide partijen hopen ook in de toekomst door overleg goede oplossingen te vinden voor natuur en economie.

Verspreiden van bagger versus bodemmateriaal

Het is gebruikelijk om bagger uit havens en vaargeulen in de Waddenzee te verspreiden. De bagger komt uit de Waddenzee. Als er veel bagger uit de zee wordt gehaald, kan dat leiden tot het verdrinken van wadplaten: de platen worden lager of kunnen de zeespiegelstijging niet bijhouden en vallen steeds minder droog. Het verspreiden van bodemmateriaal uit havenuitbreidingen in de Waddenzee is wat anders. Dit materiaal komt niet uit zee en hoort daar dus ook niet in verspreid te worden. Dit was voor de Waddenvereniging de reden om beroep aan te tekenen tegen de ontgrondingsvergunning.