Beperkte opening jacht

Omdat de weersomstandigheden verbeterd zijn hebben Gedeputeerde Staten besloten om met ingang van 7 januari 2011, de opschorting van de ontheffing voor het doden van grauwe gans, kolgans en smient op te heffen. De beschikbaarheid van voedsel voor ganzen en smienten is met de huidige dooiaanval weer voldoende. De jacht op wilde eend blijft wel gesloten. Dit besluit is tot stand gekomen in goed overleg met de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging (KNJV), LTO Noord, het Faunafonds en de Faunabeheer-eenheid Groningen.

Omdat de weersomstandigheden verbeterd zijn hebben Gedeputeerde Staten besloten om met ingang van 7 januari 2011, de opschorting van de ontheffing voor het doden van grauwe gans, kolgans en smient op te heffen. De beschikbaarheid van voedsel voor ganzen en smienten is met de huidige dooiaanval weer voldoende. De jacht op wilde eend blijft wel gesloten. Dit besluit is tot stand gekomen in goed overleg met de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging (KNJV), LTO Noord, het Faunafonds en de Faunabeheer-eenheid Groningen.

We blijven de situatie in de provincie in de gaten houden. Vele wateren zijn nog bedekt met een laag ijs. Hierdoor is het voor de wilde eend nog moeilijk om aan voldoende voedsel te komen. Als de situatie verder verbeterd zal ook de jacht op wilde eend worden heropend. Maar vooralsnog blijft deze gesloten.