Bellingwedde, Vlagtwedde en Ten Boer onder financieel toezicht

De gemeenten Bellingwedde, Vlagtwedde en Ten Boer komen in 2015 onder preventief begrotingstoezicht van de provincie Groningen te staan. Dat houdt in dat deze drie gemeenten zonder toestemming van de provincie geen grote financiële verplichtingen mogen aangaan. De overige gemeenten hebben de begroting op orde en zullen op afstand worden gevolgd door de provincie (repressief toezicht).

De gemeenten Bellingwedde, Vlagtwedde en Ten Boer komen in 2015 onder preventief begrotingstoezicht van de provincie Groningen te staan. Dat houdt in dat deze drie gemeenten zonder toestemming van de provincie geen grote financiële verplichtingen mogen aangaan. De overige gemeenten hebben de begroting op orde en zullen op afstand worden gevolgd door de provincie (repressief toezicht).

Geen sluitende begroting

De provincie moet erop toezien dat alle gemeenten in Groningen er financieel gezond voor staan. Dit is een wettelijke taak die is vastgelegd in de Gemeentewet. De gemeenten Bellingwedde en Ten Boer komen in 2015 onder preventief toezicht te staan, omdat zij geen structurele en reëel sluitende (meerjaren)begroting hebben gepresenteerd.

Gemeentelijke herindeling

De gemeente Bellingwedde valt ook om een andere reden onder preventief toezicht. Op grond van de Wet algemene regels herindeling (Wet arhi) kan een gemeente namelijk eveneens onder extra toezicht komen te staan. In deze wet is bepaald dat wanneer een gemeente volgens een herindelingsontwerp, een herindelingsadvies of een wetsvoorstel in aanmerking komt om te worden opgeheven, deze onder preventief begrotingstoezicht wordt geplaatst. De gemeenten Bellingwedde en Vlagtwedde hebben in januari 2014 een herindelingsontwerp vastgesteld en vallen op basis daarvan onder het preventieve arhi-toezicht.