Bellingwedde als enige gemeente geen sluitende begroting

Van de 23 Groninger gemeenten hebben 22 een sluitende begroting kunnen presenteren voor 2012. Alleen Bellingwedde kent een financieel tekort en komt onder preventief toezicht van de provincie Groningen te staan. Dat betekent dat deze gemeente geen financiële verplichtingen mag aangaan zonder goedkeuring van de provincie.

 

Van de 23 Groninger gemeenten hebben 22 een sluitende begroting kunnen presenteren voor 2012. Alleen Bellingwedde kent een financieel tekort en komt onder preventief toezicht van de provincie Groningen te staan. Dat betekent dat deze gemeente geen financiële verplichtingen mag aangaan zonder goedkeuring van de provincie.

Repressief toezicht

De 22 gemeenten die hun begroting wel op orde hebben worden onder repressief toezicht geplaatst. Dat wil zeggen dat de provincie de plannen in de begroting van deze gemeenten heeft goedgekeurd en ze op afstand gaat volgen. De 22 gemeenten kunnen zonder toestemming hun begroting wijzigen.

Gemeentewet

De provincie moet erop toezien dat alle gemeenten in Groningen er financieel gezond voor staan. Dit is een wettelijke taak die is vastgelegd in de Gemeentewet en de Wet gemeenschappelijke regelingen. Een gemeente is zelf verantwoordelijk voor een gezond financieel beleid en beheer. We laten gemeenten deze eigen verantwoordelijkheid dragen, maar we reageren alert op risico's die uit de hand kunnen lopen. Zo dragen wij eraan bij dat gemeenten hun taken goed blijven uitvoeren.

Lees meer over het toezicht gemeentefinanciën.