Belangrijke stap voorwaarts richting vitale Eemsdelta

Op 30 januari 2014 is de overeenkomst 'Natuurverbetering en verbetering bereikbaarheid Eems-estuarium' ondertekend. De ministeries van Infrastructuur & Milieu en Economische Zaken, Groningen Seaports, Natuur- en Milieufederatie Groningen, Samenwerkende bedrijven Eemsdelta, Coalitie Wadden Natuurlijk en de provincie Groningen bundelen hun krachten voor een vitale Eemsdelta. Hiermee is een belangrijke stap gezet richting het verbeteren van natuur en bereikbaarheid van het Eems-estuarium en een vitale Eemsdelta.

 

Op 30 januari 2014 is de overeenkomst 'Natuurverbetering en verbetering bereikbaarheid Eems-estuarium' ondertekend. De ministeries van Infrastructuur & Milieu en Economische Zaken, Groningen Seaports, Natuur- en Milieufederatie Groningen, Samenwerkende bedrijven Eemsdelta, Coalitie Wadden Natuurlijk en de provincie Groningen bundelen hun krachten voor een vitale Eemsdelta. Hiermee is een belangrijke stap gezet richting het verbeteren van natuur en bereikbaarheid van het Eems-estuarium en een vitale Eemsdelta.

Afspraken

De Eems-Dollard is een van de twee estuaria (riviermondingen, waar zoet rivierwater en zout zeewater vermengd worden) die Nederland nog rijk is. Dit estuarium heeft unieke natuurwaarden, en is economisch van groot belang als energyport en chemiecluster. Partijen zijn erin geslaagd beide belangen te verenigen met de volgende concrete afspraken:

  • Onderzoek starten naar een efficiĆ«ntere baggerstrategie en slimmere omgang met baggerspecie in havens en vaargeulen met als doel de hoeveelheid slib in het estuarium te verminderen.
  • Vijf projecten uitvoeren langs de randen van het Eems-estuarium die bijdragen aan minder slib: Spijksterpolder, Marconi, Polder Breebaart, verwijdering Griesberg en Groene Dollarddijk.
  • Verdere stappen uitwerken binnen het MIRT-onderzoek om te komen tot systeemherstel, als basis voor afspraken over de uitvoering van maatregelen met Duitsland in het kader van het IMP.
  • De Coalitie Wadden natuurlijk en de Milieufederatie Groningen zeggen toe terughoudend om te gaan met gerechtelijke procedures tegen de vaargeulverdieping Eemshaven-Noordzee mits de uitkomst van het MIRT-onderzoek voldoende zicht biedt op systeemherstel.

Bij de uitvoering van de afspraken zijn en worden ook andere partijen als gemeenten en waterschappen en LTO Noord betrokken.

RTVNoord maakte een videoverslag van de ondertekening van de overeenkomst. Kijk voor meer informatie over Ecologie en Economie in Balans op www.ee-eemsdelta.nl of volg het Twitteraccount (@EE_Eemsdelta).