Beijum-Zuid en De Hunze van 11 juni tot 1 juli niet bereikbaar

Bij de huidige afslag Beijum-Zuid/De Hunze op de Oostelijke Ringweg wordt een tijdelijk kruispunt aangelegd. Dit vanwege de werkzaamheden voor de bouw van een viaduct en nieuwe op- en afritten ter hoogte van Beijum-Zuid en De Hunze, die kort geleden gestart zijn. Het tijdelijk kruispunt blijft er ongeveer anderhalf jaar liggen. Door de aanleg van het kruispunt is het niet mogelijk om tussen 11 juni en 1 juli 2012 vanaf de Oostelijke Ringweg Beijum-Zuid en De Hunze in en uit te rijden.

 

Bij de huidige afslag Beijum-Zuid/De Hunze op de Oostelijke Ringweg wordt een tijdelijk kruispunt aangelegd. Dit vanwege de werkzaamheden voor de bouw van een viaduct en nieuwe op- en afritten ter hoogte van Beijum-Zuid en De Hunze, die kort geleden gestart zijn. Het tijdelijk kruispunt blijft er ongeveer anderhalf jaar liggen. Door de aanleg van het kruispunt is het niet mogelijk om tussen 11 juni en 1 juli 2012 vanaf de Oostelijke Ringweg Beijum-Zuid en De Hunze in en uit te rijden.

Omleidingen

Het verkeer naar Beijum-Zuid wordt omgeleid via de busbaan Kardinge (Andelstermaar). Het verkeer naar de Hunze wordt omgeleid via de aansluiting Beijum-Noord (Cuypersweg). Maandag 2 juli wordt de tijdelijke weg inclusief verkeerslichten in gebruik genomen.

Nieuwe aansluiting 

Onlangs zijn de grondwerkzaamheden gestart voor de aansluiting Beijum Zuid/ De Hunze - Oostelijke Ringweg. Aannemerscombinatie Oosterhof Holman - Van Spijker gaat het werk uitvoeren. De bomen rond de ringweg zijn al gekapt en ook de  kabels en leidingen zijn verlegd. In hoofdlijnen gaan de volgende werkzaamheden plaatsvinden:

  • Aanleg tijdelijk kruispunt met verkeerslichten (juni 2012);
  • aanbrengen zand en grond (vanaf juli 2012);
  • bouw van het viaduct (voorjaar 2013);
  • aanpassen Emingaheerd, Berlageweg en rijbanen Oostelijke Ringweg (medio 2013);
  • aanplant groen (eind 2013/begin 2014).

De bouwwerkzaamheden gaan naar verwachting 1,5 jaar duren.
 

Deelprojecten

Tussen 2012 en 2014 wordt veel werk verricht aan de Oostelijke Ringweg. Alle kruisingen bij de Oostelijke Ringweg worden ongelijkvloers. Het doel van deze aanpassingen is om de verkeersveiligheid en de doorstroming van het verkeer op de Oostelijke Ringweg te verbeteren. De werkzaamheden zijn onderverdeeld in vier deelprojecten. Er wordt begonnen met Lewenborg/Ulgersmaborg (2010-2012), daarna volgen de deelprojecten Kardinge/Ulgersmaborg (2011-2013), Beijum-Zuid/de Hunze (2011-2013) en Beijum-Noord/ Groningerweg (2012-2014). Daarnaast worden ook nieuwe fiets/ecobruggen aangelegd bij de Stadsweg en het Meedenpad. Voor de flora en fauna bestaat een apart groenplan. De Oostelijke Ringweg komt daardoor als het ware in een groene vallei te liggen.