Beheerplan Natura 2000 Zuidlaardermeer vastgesteld

Gedeputeerde Staten van de provincies Drenthe en Groningen hebben het beheerplan Natura 2000 voor het Zuidlaardermeergebied vastgesteld. Het beheerplan beschrijft hoe de natuur in het Zuidlaardermeergebied beschermd wordt en heeft een looptijd van zes jaar Zo krijgen zeldzame vogels zoals bijvoorbeeld de roerdomp en de porseleinhoen een beter leefklimaat. Het beheerplan Zuidlaardermeergebied is gemaakt door vijftien organisaties die samen de natuurdoelen gaan realiseren.

Beter leefgebied voor vogels

De natuur in en rond het Zuidlaardermeer ontwikkelt zich goed. Er leven otters en bevers en zeldzame vogels als de witwangstern en witvleugelstern die er sinds een aantal jaren broeden. Dit voorjaar is de eerste zeearend in de provincie Groningen hier geboren. Voor de roerdomp heeft het Groninger Landschap bijvoorbeeld een aantal plekken langs het Zuidlaardermeer aangepast om te broeden en foerageren.

Wat mag wel en niet

De meeste activiteiten in de recreatie en landbouw kunnen gewoon doorgaan omdat ze geen effect hebben op de natuur. Dingen die de natuur verstoren zijn straks verboden, zoals het lozen van vuile stoffen, wandelen buiten wegen en paden, wandelen met loslopende honden en motorcrossen. Voor nieuwe activiteiten zoals het starten of uitbreiden van een bedrijf of het organiseren van een evenement is een vergunning nodig. 

Onderzoek

De provincie gaat diverse onderzoeken doen. Onder andere naar het aantal recreanten en het effect van ganzen op blauwalg. Alle ontwikkelingen worden de komende zes jaar op de voet gevolgd. Na zes jaar wordt een nieuw beheerplan opgesteld. Zo houden we de natuur in het gebied sterk en kunnen inwoners en bezoekers dicht bij de stad Groningen zeldzame natuur ervaren.

Procedure

Van 13 juli 2017 tot en met 24 augustus 2017 ligt het beheerplan Zuidlaardermeer ter inzage voor een zienswijze in de provinciehuizen van Drenthe en Groningen.