Beheerplan Natura 2000 voor Lauwersmeer vastgesteld

Het ministerie van Economische Zaken heeft het beheerplan Natura 2000 voor het Lauwersmeergebied vastgesteld. De provincies Groningen en Fryslân gaan het beheerplan nu uitvoeren. Het beheerplan heeft een looptijd van zes jaar en beschrijft hoe de natuur in het Lauwersmeergebied de komende jaren beschermd wordt. Onder meer door in de komende twee jaar een rietproef uit te voeren waarbij het waterpeil in het vroege voorjaar iets hoger is dan normaal.

Het ministerie van Economische Zaken heeft het beheerplan Natura 2000 voor het Lauwersmeergebied vastgesteld. De provincies Groningen en Fryslân gaan het beheerplan nu uitvoeren. Het beheerplan heeft een looptijd van zes jaar en beschrijft hoe de natuur in het Lauwersmeergebied de komende jaren beschermd wordt. Onder meer door in de komende twee jaar een rietproef uit te voeren waarbij het waterpeil in het vroege voorjaar iets hoger is dan normaal.

Proef

De komende twee jaar doen we in februari/maart zes weken lang een rietproef. Tijdens deze proef bekijken we of meer water vasthouden in het voorjaar voldoende is om de natuur met voldoende waterriet en onbegroeide oevers, in stand te houden. Met behoud van genoeg ruimte voor recreatie en andere functies, zoals de visserij en de beroepsvaart. De provincies Groningen en Fryslân vragen hiervoor een watervergunning aan bij het waterschap Noorderzijlvest. In september 2016 ligt deze aanvraag ter inzage.

Beschermen

Het Lauwersmeer is voor talrijke vogelsoorten een belangrijk leefgebied. Bijvoorbeeld voor de grauwe kiekendief en de porseleinhoen, die het in heel Europa moeilijk hebben. Om dit gebied voor deze bijzondere soorten te behouden is belangrijk het gebied open te houden door de verbossing tegen te gaan en het leefgebied te verbeteren door meer waterriet te creëren.

Procedure Natura 2000

Van 5 juli tot 17 augustus ligt het plan ter inzage voor beroep in de provinciehuizen van Groningen en Friesland. Meer informatie is te vinden in de Procedurewijzer. Kijk op www.rijksoverheid.nl/natura2000. Neem voor algemene vragen over de vaststellingsprocedure contact op met het klantcontactcentrum van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, telefoon 088 - 042 42 42 (lokaal tarief).