Beheerautoriteit Waddenzee opgericht voor beter natuur- en waterbeheer

Ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en Infrastructuur en Waterstaat (IenW) hebben samen met de provincies Groningen, Noord-Holland en Fryslân de Beheerautoriteit Waddenzee opgericht. Doel van de Beheerautoriteit is om te komen tot een beter samenhangend en afgestemd beheer van het UNESCO Werelderfgoed Waddenzee op het gebied van natuur-, vis- en waterbeheer.

Integraal beheerplan

De Beheerautoriteit Waddenzee werd al aangekondigd in het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst'. De Beheerautoriteit maakt deel uit van de nieuwe bestuurswijze rond beleid en beheer van het Waddengebied. De provincies Groningen, Fryslân en Noord-Holland zijn verantwoordelijk voor het beheer van de Waddenzee. Samen met de ministeries LNV en IenW stellen ze een integraal beheerplan op en voeren ze deze uit. 

Benoeming directie

Christine Wijshake en Marre Walter worden per 1 maart 2020 benoemd als respectievelijk directeur Bestuur en directeur Beheer van de Beheerautoriteit Waddenzee bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De directeuren gaan leiding geven aan een compacte eenheid die gevestigd is in Leeuwarden. De feestelijke ondertekening van de bestuursovereenkomst vindt later dit voorjaar plaats.