Beheer akker- en weidevogels in Groningen in de lift

De landbouw spant zich flink in om ondermeer de grutto en veldleeuwerik in Groningen het naar de zin te maken: in 2011 zijn er in Groningen weer veel beheerovereenkomsten afgesloten. Daardoor groeit in 2011 in Groningen het oppervlak voor het beheer van weidevogels met 1600 hectare en voor akkervogels met 450 hectare.

De landbouw spant zich flink in om ondermeer de grutto en veldleeuwerik in Groningen het naar de zin te maken: in 2011 zijn er in Groningen weer veel beheerovereenkomsten afgesloten. Daardoor groeit in 2011 in Groningen het oppervlak voor het beheer van weidevogels met 1600 hectare en voor akkervogels met 450 hectare.

Weidevogels

Het beheer voor weidevogels houdt in dat een boer het maaiseizoen aan de broedtijd aanpast. Hierdoor komen meer eieren uit en kunnen kuikens van weidevogels uitvliegen. De weidevogelstand in Groningen was de afgelopen jaren gedaald. Door extra overeenkomsten in kans-rijke gebieden (kerngebieden met bijvoorbeeld hoge aantallen grutto 's en tureluurs) hoopt de provincie de achteruitgang in de toekomst te herstellen.

Akkervogels

Bij het beheer voor akkervogels worden randen langs akkers ingezaaid met kruidenrijke zaaimengsels, waardoor een akkervogel meer voedsel voor zijn jongen kan vinden. In deze randen kunnen ook muizen voorkomen. Muizen en akkervogels zijn een prooi voor de grauwe kiekendief. Dit is een roofvogelsoort waar Groningen bekend om staat.

Financiering

Geld voor deze forse uitbreiding van 'akkervogelhectares' is mogelijk gemaakt dankzij € 3,3 mln. Europees geld aangevuld met € 2 mln co-financieringsgeld van de provincie Groningen.