Begroting provincie sluitend, maar onzeker financieel perspectief

Vandaag hebben Gedeputeerde Staten van Groningen de Voorjaarsnota 2012 gepresenteerd. De Voorjaarsnota laat een begrotingsbeeld zien dat sluitend is tot en met 2015. Er is een beperkte ruimte, gemiddeld 0,65 miljoen euro per jaar, voor nieuw beleid. De kans is echter groot dat rijksmaatregelen en nieuwe bezuinigingen, na de landelijke verkiezingen in september, nadelig uitpakken voor de provinciale meerjarenbegroting. Gedeputeerde Staten stellen daarom aan Provinciale Staten voor om de beperkte vrije begrotingsruimte niet te besteden, maar te gebruiken als eerste financiële buffer om tegenvallers op te vangen.

Vandaag hebben Gedeputeerde Staten van Groningen de Voorjaarsnota 2012 gepresenteerd. De Voorjaarsnota laat een begrotingsbeeld zien dat sluitend is tot en met 2015. Er is een beperkte ruimte, gemiddeld 0,65 miljoen euro per jaar, voor nieuw beleid. De kans is echter groot dat rijksmaatregelen en nieuwe bezuinigingen, na de landelijke verkiezingen in september, nadelig uitpakken voor de provinciale meerjarenbegroting. Gedeputeerde Staten stellen daarom aan Provinciale Staten voor om de beperkte vrije begrotingsruimte niet te besteden, maar te gebruiken als eerste financiële buffer om tegenvallers op te vangen.

Geen bezuinigingen op investeringsprogramma

De provincie handhaaft de ambitie om fors te investeren in de duurzame ontwikkeling van de provincie. Dit doen we bewust, ook al is de economische situatie onzeker en het einde van de financiële crisis nog niet in zicht. Het investeringsprogramma versterkt de economie, creërt werkgelegenheid en geeft een impuls aan de leefbaarheid in onze provincie.

Investeringsprogramma financieel gedekt

Het investeringsprogramma van de provincie is financieel volledig gedekt. Het geld dat nodig is voor het investeringsprogramma tot 2020 is ondergebracht in zogenaamde bestemmingsreserves. Daarin is bijna 694 miljoen euro geparkeerd voor een groot aantal projecten. Bijvoorbeeld voor de Regiotram, wegen - waaronder de N33 en de N366 - en stads- en dorpsvernieuwing. In de Voorjaarsnota stellen Gedeputeerde Staten ook voor om 8 miljoen euro voor natuur en landschap en 15 miljoen euro voor de gebiedsontwikkeling van het Lauwersmeer te reserveren. Het geld voor deze investeringen komt voor een belangrijk deel uit vermogen dat we hebben gekregen uit de verkoop van het aandeel in het energiebedrijf Essent.

Besluitvorming

De Voorjaarsnota 2012 wordt in diverse Statencommissies besproken voordat het in Provinciale Staten ligt.

  • Op  6 juni in de Statencommissie Welzijn, Cultuur, Wonen en Leefbaarheid en de Statencommissie Mobiliteit en Energie;
  • op 13 juni in de Statencommissie Omgeving en Milieu en de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie;
  • op 27 juni in Provinciale Staten.