Begroting 2016 biedt voldoende ruimte voor nieuwe keuzes

De provincie Groningen heeft op dinsdag 18 augustus 2015 de begroting voor 2016 gepresenteerd. Komend jaar is er ruim 308 miljoen euro te besteden. Binnen de sluitende begroting is een vrije ruimte van 2,4 miljoen euro. Dat is voldoende om de beleidsdoelen van het college van Gedeputeerde Staten uit te kunnen voeren. Eind september besluiten Provinciale Staten definitief waar het geld naartoe gaat.

De provincie Groningen heeft op dinsdag 18 augustus 2015 de begroting voor 2016 gepresenteerd. Komend jaar is er ruim 308 miljoen euro te besteden. Binnen de sluitende begroting is een vrije ruimte van 2,4 miljoen euro. Dat is voldoende om de beleidsdoelen van het college van Gedeputeerde Staten uit te kunnen voeren. Eind september besluiten Provinciale Staten definitief waar het geld naartoe gaat.

Geld voor nieuwe keuzes

In mei is een nieuw college aangetreden van de SP, CDA, D66, GroenLinks en de ChristenUnie. Dat betekent dat er ook nieuwe keuzes worden gemaakt over de verdeling van het geld in de begroting. Zo komt er extra geld voor leefbaarheid, natuur en landschap, sport en cultuur. Ook zijn er fondsen beschikbaar voor ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf (mkb). Extra geld gaat er ook naar onderzoek naar nieuwe Fietsroutes Plus, extra brede en comfortabele fietspaden, tussen Groningen, Haren en Zuidlaren en Groningen en Assen. In 2016 moet het nieuwe Actieplan Fiets klaar zijn, met daarin de plannen van de provincie voor de fiets voor de komende vier jaar. Ook wordt voor komend jaar een nieuw energieprogramma opgesteld.

Inkomsten

Een belangrijk deel van het budget van de provincie komt van het Rijk, uit het Provinciefonds. Dit is bijvoorbeeld geld voor openbaar vervoer en natuur. Verder krijgt de provincie geld binnen uit de opcenten op de motorrijtuigenbelasting, en door rentebaten, dividenden en heffingen.

Vaste uitgaven

Een groot deel van de vaste uitgaven van de provincie gaat naar het onderhoud van wegen en waterwegen en het openbaar vervoer. Verder geeft de provincie veel geld uit aan het stimuleren van de leefbaarheid, het versterken van de economie, cultuur, natuur en landschap.