Begroting 2015 provincie solide en sluitend

In 2015 wil de provincie bijna 325 miljoen euro besteden, 5 miljoen euro meer dan in 2014. Dat staat in de begroting voor 2015 die Gedeputeerde Staten van Groningen hebben aangeboden aan Provinciale Staten. Gedeputeerde William Moorlag: “De laatste begroting van dit college is solide en sluitend. In de meerjarenbegroting is een overschot van gemiddeld 3,4 miljoen euro per jaar dat als buffer, of na de verkiezingen in maart 2015 voor nieuw beleid gebruikt kan worden.”

In 2015 wil de provincie bijna 325 miljoen euro besteden, 5 miljoen euro meer dan in 2014. Dat staat in de begroting voor 2015 die Gedeputeerde Staten van Groningen hebben aangeboden aan Provinciale Staten. Gedeputeerde William Moorlag: “De laatste begroting van dit college is solide en sluitend. In de meerjarenbegroting is een overschot van gemiddeld 3,4 miljoen euro per jaar dat als buffer, of na de verkiezingen in maart 2015 voor nieuw beleid gebruikt kan worden.”

Investeringen in economie en leefbaarheid

In 2015 blijft de provincie volop investeren. Hiervoor worden middelen uit reserves gehaald en gebruikt  in combinatie met geld dat we van het Rijk krijgen. Een voorbeeld hiervan zijn de zogeheten 'Asschermiddelen'. Dat is geld om de arbeidsmarkt te stimuleren. In Groningen gaat het om een bedrag van 20 miljoen euro. Ook krijgen we geld van de NAM via de Dialoogtafel. Dit gebruiken we om de leefbaarheid en de economie in het gaswinningsgebied te verbeteren. Met al deze investeringen krijgen werk, economie en leefbaarheid in Groningen een impuls en komen er nieuwe banen bij.

Investeringen in openbaar vervoer en provinciale wegen

Het grootste deel van de begroting (33 procent) gaat naar het openbaar vervoer en provinciale wegen. In 2015 worden onder meer de provinciale wegen N361 tussen Groningen en Delfzijl en de N361 tussen Winsum en Mensingeweer beter en veiliger gemaakt. De Oostelijke Ringweg in de stad en de weg Veendam–Ter Apel (N366) worden verder verbeterd. Ook gaan we van start met de nieuwe rondweg om Aduard.

Jeugdzorg

In de begroting van 2015 is geen geld gereserveerd voor jeugdzorg. Die taak wordt overgeheveld naar gemeenten en de rijksuitkering aan de provincie stopgezet.