Bedrijfsplannen de deur uit

In het weekend bedrijfsplan nog een keer doorgelezen. Maandagmorgens direct met beide kerngroepleden Gea Koeling en Jan Smittenberg om tafel om mijn vraagtekens te bespreken. In de loop van de ochtend stuur ik het bedrijfsplan naar Evert Bovens van KplusV organisatieadvies. Hij zorgt er voor dat zijn secretariaat de diverse onderdelen tot één pdf-document samenvoegt.

 

In het weekend bedrijfsplan nog een keer doorgelezen. Maandagmorgens direct met beide kerngroepleden Gea Koeling en Jan Smittenberg om tafel om mijn vraagtekens te bespreken. In de loop van de ochtend stuur ik het bedrijfsplan naar Evert Bovens van KplusV organisatieadvies. Hij zorgt er voor dat zijn secretariaat de diverse onderdelen tot één pdf-document samenvoegt.
Ondertussen bereidt projectmedewerker Marianne Fokkinga met de provinciale afdeling Facilitaire Zaken het kopiëren van het bedrijfsplan, het bijlagenboek, de gemeenschappelijke regeling, de aanbiedingsbrief, het advies en de bijbehorende standaardbrieven voor. Ik krijg het ontwerp van het kaft te zien. Wij hebben voor consistentie en herkenbaarheid gekozen: zelfde kaft als eerdere rapporten met logo project RUD als achtergrond. Ziet er goed uit.
Aan het einde van de middag ontvang ik van Evert Bovens de pdf-documenten. ’s Avonds laatste check. Bedrijfsplan ziet er goed uit, bijlagenboek moet nog op een aantal punten worden aangepast. Dinsdagochtend direct weer naar Evert gemaild en in de loop van de ochtend krijg ik de definitieve versie van hem terug. Er kan gekopieerd worden.

Maandag levert Gea haar bijdragen voor nieuwsbrief 16. In de loop van de dag stuur ik de bijdragen naar onze communicatieadviseur Hanneke Huls, die de lay-out van de nieuwsbrief verzorgt.

Dinsdagmorgen projectgroepvergadering. Belangrijkste agendapunt het voorstel voor de nulmeting kwaliteit producten en diensten RUD Groningen. Prima inhoudelijke discussie in de projectgroep, die er toe leidt dat het voorstel wordt verbeterd.

’s Middags als plaatsvervangend afdelingshoofd naar de wekelijkse stafvergadering. Er wordt een voorstel besproken over verbetering van de samenwerking tussen de provinciale afdelingen, afdelingshoofden en medewerkers. De afdelingshoofden onderschrijven de noodzaak ervan en staan er positief tegenover.

Aansluitend gesprek met Joanna Meeske en Robert Wasing van adviesbureau BMC. Ik vertel hun de stand van zaken van ons project.

Direct na het werk fiets ik naar het Klimcentrum De Bjoeks om samen met mijn bergsportvrienden te gaan klimmen. In De Bjoeks is een hoek ingericht voor een 20-jarige klimmer, die vorige week is omgekomen in de afdaling van de Dent Blanche. Deze berg heb ik vorig jaar met mijn zoon beklommen. Het vestigt opnieuw mijn aandacht op de risico’s die aan de bergsport verbonden zijn.

Woensdagmorgen op de fiets naar het werk mijn moeder gebeld. Zij wordt vandaag 88 en is nog heel vitaal. Mooi.

Tussen de middag gewandeld met Nienke Lobbezoo. Een collega bij de provincie, die ik al van kindsaf aan ken. Lekker bijgekletst.

’s Middags samen met personeel- en organsiatieadviseur Jos Wierema gesprek met Jolanda Steffens van JS Consultancy. Zij presenteert ons drie kandidaten voor de kwartiermaker/beoogd directeur. Via de mail krijg ik ook een aantal kandidaten van Ebbinge, het andere wervings- en selectiebureau, dat wij hebben ingeschakeld.

Vandaag is ook de deadline voor de interessepeiling huisvesting, informatie- en communicatietechnologie en overige ondersteunende werkzaamheden. Er bestaat voldoende belangstelling bij de deelnemers en ook drie marktpartijen melden zich voor de huisvesting. De procedure wordt na de vakantie voortgezet.

Donderdagmorgen zijn het bedrijfsplan, het bijlagenboek en de gemeenschappelijke regeling gekopieerd. Helaas blijkt er een storende fout in te zitten, waardoor alle kaften opnieuw moeten worden gekopieerd. ’s Middags kan Marianne Fokkinga met hulp van haar dochter Suzanne de eerste 50 exemplaren naar de colleges van Burgemeester en Wethouders en Gedeputeerde Staten sturen. Zijn wij blij mee.
Met Gea Koeling en Jos Wierema kandidaten geselecteerd voor de tweede ronde sollicitatiegesprekken kwartiermaker/beoogd directeur op 7 september. Gea is niet fit en gaat direct na onze bespreking naar huis. Het tekent haar betrokkenheid dat zij vanmorgen toch gekomen is. De geplande lunch met de kerngroep en projectsecretaresse stellen wij uit, omdat wij dat met zijn allen willen doen.

Aan het einde van de middag met Jan Beldman naar het Feithhuys. Jan heeft als adviseur van KplusV organisatieadvies vorig jaar de fasen 1 en 2 van ons project ondersteunt. Hij is met zijn vrouw een paar dagen in Groningen en vond het leuk om met mij bij te praten.

Marianne zorgt vrijdag met Suzanne voor de verzending van de overige bedrijfsplannen … op haar deeltijddag. Hierdoor worden de bedrijfsplannen conform planning voor de zomervakantie verstuurd. Een klasse prestatie van moeder en dochter. Maandag kan nieuwsbrief 16 worden verzonden.
Marleen Halsema meldt mij in de loop van de ochtend dat de data voor de vier informatiebijeenkomsten voor raads- en statenleden eind september/begin oktober rond zijn. Opnieuw een knap staaltje werk van Marleen.

Tussen de bedrijven door spullen ingepakt. Wij gaan vandaag verhuizen. Het provinciehuis wordt fasegewijs gerenoveerd en de gang waar wij zitten, is de komende maanden aan de beurt. Van de achterkant gaan wij naar de wisselwerkplekken aan de voorkant het provinciehuis.

Als ik tegen vijven naar huis ga, is iedereen van mijn afdeling al weg en zijn sommige kamers al helemaal leeg.

Ik kijk tevreden terug naar afgelopen week … nog één werkdag en dan ga ik met vakantie. Een goed vooruitzicht.

Dit is voorlopig mijn laatste blog. Mijn eerstvolgende blog verschijnt op 24 september, omdat ik begin september ga bergsporten.