Basisscholen krijgen geld voor beter onderwijs

Twaalf scholen in de provincie krijgen geld voor projecten en activiteiten die de kwaliteit van het onderwijs verbeteren. Het gaat om projecten als het verbeteren van taal- en rekenprestaties, het verbeteren van de didactische vaardigheden van de leerkrachten en methodes die helpen de kwaliteit van het onderwijs te bewaken.

Twaalf scholen in de provincie krijgen geld voor projecten en activiteiten die de kwaliteit van het onderwijs verbeteren. Het gaat om projecten als het verbeteren van taal- en rekenprestaties, het verbeteren van de didactische vaardigheden van de leerkrachten en methodes die helpen de kwaliteit van het onderwijs te bewaken. De bijdrage komt uit het kwaliteitsfonds basisonderwijs van de provincie Groningen en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Zij hebben dit fonds opgericht om het aantal zwakke en zeer zwakke basisscholen in de provincie te verminderen. Voor dit jaar en volgend jaar is er in totaal 650.000,- euro beschikbaar. Daarvan is nu de helft besteed.

Kwaliteitsakkoord

Aan de basis van het kwaliteitsfonds ligt het kwaliteitsakkoord basisonderwijs. In dit kwaliteitsakkoord hebben 34 schoolbesturen, het rijk en de provincie afspraken gemaakt voor een betere kwaliteit van het onderwijs in onze provincie. Dit is nodig omdat uit onderzoek van de Onderwijsinspectie blijkt dat het onderwijs in Noord-Nederland achterblijft bij het landelijke gemiddelde. Op dit moment zijn er in onze provincie 9 zeer zwakke en 43 zwakke basisscholen. In 2012 moet dat aantal zijn teruggebracht tot maximaal 20.

Meer informatie

Het kwaliteitsfonds is onderdeel van ons onderwijsbeleid. Kijk voor meer informatie hierover op onze website.