Basisonderwijs in Groningen maakt inhaalslag

Het basisonderwijs in de provincie heeft de afgelopen jaren een belangrijke inhaalslag gemaakt. De grote achterstand die Groningen in 2011 nog had op de rest van Nederland, is inmiddels voor een belangrijk deel ingelopen. Dit blijkt uit het eindrapport van het Kwaliteitsakkoord Basisonderwijs provincie Groningen 2012-2014.

Het basisonderwijs in de provincie heeft de afgelopen jaren een belangrijke inhaalslag gemaakt. De grote achterstand die Groningen in 2011 nog had op de rest van Nederland, is inmiddels voor een belangrijk deel ingelopen. Dit blijkt uit het eindrapport van het Kwaliteitsakkoord Basisonderwijs provincie Groningen 2012-2014.

Doelstellingen behaald

De kwaliteitsdoelstellingen die in 2012 zijn geformuleerd zijn behaald. Het doel was toen om via een omvangrijk stimuleringsprogramma het aantal (zeer) zwakke scholen te verminderen tot minimaal het landelijk gemiddelde in 2011. Hiervoor hebben in 2012 alle 32 schoolbesturen voor basisonderwijs in Groningen, samen met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de PO-Raad en de provincie, het Kwaliteitsakkoord Basisonderwijs ondertekend.

Cijfers

In totaal zijn 47 projecten uitgevoerd. Op 1 september 2014 was het percentage zeer zwakke scholen teruggebracht van 1,3 procent in 2011 tot het landelijk gemiddelde van 2011: 0,6 procent. Het percentage zwakke scholen is teruggebracht van 10,3 procent in 2011 tot het landelijk gemiddelde in 2011 (3,8 procent).

Onderzoeken

In de afgelopen jaren is ook de kwaliteit van het onderwijs in de rest van Nederland verbeterd. Daardoor blijft het nodig dat het basisonderwijs blijft werken aan de kwaliteit. Op voorstel van het onderwijsveld is in 2014 gestart met de opzet van een provinciebreed onderzoeksteam, dat vanaf 2015 in stand wordt gehouden door het onderwijsveld zelf. Mensen vanuit de scholen onderzoeken andere scholen, om op die manier risico's en mogelijkheden tot verbeteringen beter zichtbaar te maken, te leren van elkaar en een bijdrage te leveren aan structurele kwaliteitsverbetering.