Basis natuurvergunningen RWE in orde, twee punten beter motiveren

De gevolgen van de tussenuitspraak die de Raad van State op woensdag 16 april heeft uitgebracht over de natuurvergunningen voor de RWE-centrale, zijn te overzien. Dat is de reactie van het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen. De Raad van State vindt dat de natuurvergunningen die zijn afgegeven voor de energiecentrale in de Eemshaven op twee punten beter gemotiveerd moeten worden.

De gevolgen van de tussenuitspraak die de Raad van State op woensdag 16 april heeft uitgebracht over de natuurvergunningen voor de RWE-centrale, zijn te overzien. Dat is de reactie van het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen. De Raad van State vindt dat de natuurvergunningen die zijn afgegeven voor de energiecentrale in de Eemshaven op twee punten beter gemotiveerd moeten worden.

Natuur- en milieuorganisaties

De natuurvergunningen werden op de zitting van de Raad van State op ruim dertig punten aangevochten door natuur- en milieuorganisaties en enkele Duitse gemeenten. Over twee daarvan stelt de Raad van State nu dat een aanvullende motivering nodig is. Die motivering moet binnen 26 weken op papier staan. Het gaat om de neerslag van stikstof op twee Natura 2000- gebieden, Drouwenerzand in Drenthe en Lieftinghsbroek in Groningen, en de uitstoot van kwik op het Wad.

Aanvullende motivering

De natuurvergunningen zijn afgegeven door de provincies Groningen, Drenthe en Frysl├ón en het ministerie van Economische Zaken. Zij zullen de komende tijd gebruiken om de uitspraak nader te bestuderen en de aanvullende motivering aan te leveren waar de Raad van State om vraagt.

Op basis van deze tussenuitspraak kan de centrale draaien.