Baltsroep ruige dwergvleermuis klinkt als tropische zangvogel

De baltsroep van de mannetjes van de ruige dwergvleermuis, hoorbaar tijdens de paartijd, klinkt als dat van een zangvogeltje. "Het is een vrolijk, bijna tropisch aandoend gezang. Ik vind het een van de mooiste geluiden uit de Nederlandse natuur", aldus onderzoeker Bob Jonge Poerink van The Fieldwork Company.

 

De baltsroep van de mannetjes van de ruige dwergvleermuis, hoorbaar tijdens de paartijd, klinkt als dat van een zangvogeltje. "Het is een vrolijk, bijna tropisch aandoend gezang. Ik vind het een van de mooiste geluiden uit de Nederlandse natuur", aldus onderzoeker Bob Jonge Poerink van The Fieldwork Company. Zijn vleermuisrecorder bij de Punt van Reide maakt momenteel ’s nachts meer dan 400 opnamen van langsfladderende ruige dwergvleermuizen.

Soort van Groningen

De ruige dwergvleermuis is genomineerd voor de verkiezing van 'De Soort van Groningen'. Het diertje is bijna de kleinste vleermuis van ons land, maar trekt vanuit de kraamgebieden in de Baltische staten soms wel 2.000 kilometer op weg naar de warmere overwinteringsgebieden. Het is een krachtig diertje, dat in weer en wind grotere open gebieden met alle gevaren trotseert. Bovendien is het nu paartijd en dan laten op allerlei plaatsen langs de trekroutes mannetjes van de ruige dwergvleermuis hun baltsroep horen.

Batrecorder 

De 'batrecorder' bij de Punt van Reide legde ook meervleermuizen, tweekleurige vleermuizen, rosse vleermuizen en gewone dwergvleermuizen vast. De vleermuizentrek houdt de komende weken nog aan. Zo rond half oktober, als het onstuimiger en kouder weer wordt, wordt het voor de vleermuizen te gevaarlijk en is de trektijd voorbij.