Balkenende-norm voor gesubsidieerde instellingen

Medewerkers van organisaties die structureel subsidie krijgen van de provincie Groningen, mogen niet meer verdienen dan de minister-president. Dat is de regel die de provincie voortaan hanteert. Dit geldt ook voor (tijdelijk) personeel binnen deze organisaties. Wanneer een organisatie zich niet aan deze regel houdt, dan krijgt deze minder of zelfs helemaal geen subsidie van de provincie.

Medewerkers van organisaties die structureel subsidie krijgen van de provincie Groningen, mogen niet meer verdienen dan de minister-president. Dat is de regel die de provincie voortaan hanteert. Dit geldt ook voor (tijdelijk) personeel binnen deze organisaties. Wanneer een organisatie zich niet aan deze regel houdt, dan krijgt deze minder of zelfs helemaal geen subsidie van de provincie.

Verplichte informatie

Organisaties die een subsidie aanvragen zijn verplicht ons te informeren of zij mensen in dienst hebben die meer verdienen dan de Balkenende-norm. Organisaties die een subsidie ontvangen mogen ook geen overeenkomsten aangaan of wijzigen waardoor medewerkers meer dan de Balkenende-norm gaan verdienen.

Ontslagvergoedingen

We stellen ook normen aan de ontslagvergoedingen van bestuurders van gesubsidieerde instellingen. Deze mogen niet hoger zijn dan de norm die in gedragscodes (code corporate governance) is opgenomen, doorgaans een jaarsalaris.