Bakens verzetten

Na een relatief rustige meivakantie en twee 'korte' werkweken, vorige week weer een 'normale' werkweek. Een week met een en al drukte.

Na een relatief rustige meivakantie en twee 'korte' werkweken, vorige week weer een 'normale' werkweek. Een week met een en al drukte.

Vanaf 1 mei werk ik een dag per week aan de Omgevingsvisie (heet nu nog Provinciaal Omgevingsplan POP). Na de zomervakantie wordt dat 2,5 dag. 1 oktober gaan mijn vriendin en ik met vakantie naar Australië en als ik midden november terugkom, ga ik volledig aan de Omgevingsvisie werken. De Regionale Uitvoeringsdienst draait dan inmiddels.
Ik ga de komende tijd dus mijn bakens verzetten van de RUD naar de Omgevingsvisie.

In de eerste week van de meivakantie op donderdag projectgroep Personeel. Wij hebben vooral aandacht besteed aan de voorbereiding van de tweede wervingsronde voor de drie afdelingsmanagers. De deelnemende organisaties zijn allemaal druk bezig met het maken van afspraken voor de medewerkers, die in de RUD worden geplaatst. De komende weken staat het onderwerp op de agenda's van veel Georganiseerde Overleggen.
Vrijdagmorgen 3 mei gesprek met Johan Koopmans, mijn afdelingshoofd, over mijn nieuwe klus. Hij stelt mij voor om de Omgevingsvisie samen met mijn collega-programma- en projectmanager Desmond de Vries te doen. Johan ziet wel dat ik de eerste maanden nog veel tijd aan de RUD moet besteden. Ik ben enthousiast over dit aanbod. Desmond is een prima collega.
Tussen de middag neem ik met de plaatsingscommissie de planning door. De commissie zit nog op schema. Een prima prestatie gezien het grote aantal gesprekken met medewerkers. De verwachting is dat de medewerkers in de tweede helft van juni het conceptplaatsingsadvies krijgen.

Maandag 6 mei werken kwartiermaker Saskia Gerritsen en ik aan de offerteaanvraag 'Traject Houding en gedrag'. Dat gaat prima. In de loop van de middag is de offerteaanvraag in concept gereed. Daarna schaaf ik er nog wat aan en een week later wordt de offerteaanvraag naar drie bureaus gestuurd. De deadline voor de offertes is 1 juni. Daarna beoordeelt Saskia, samen met Katelijne Wolters en Cees de Jonge van de Bijzondere Ondernemingsraad en een personeelsadviseur de offertes. Wij willen nog voor de vakantie een eerste activiteit met alle RUD-medewerkers organiseren.
7 mei 's morgens kerngroep. Wij hebben veel aandacht besteed aan de oprichtingsvergadering van de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst op 11 juni.
's Middags met Desmond de Vries een eerste gedachtewisseling over de aanpak van de Omgevingsvisie.

De afgelopen twee weken heb ik mijn sportieve activiteiten weer opgepakt. Na zes jaar met veel (kuit-)blessures heb ik besloten mij minder op hardlopen te richten. Ik ben er wel weer rustig mee begonnen, maar ga het nu afwisselen met (hard) fietsen en rolskiën. De eerste ervaringen zijn prima. Het is vooral heerlijk om weer te bewegen.

Vorige week was iedereen weer aan het werk. Maandagmorgen heb ik eerst een gesprek gehad met mijn collega's Alje van Bolhuis en Harry Scholtens over de gevolgen van de in voorbereiding zijnde Omgevingswet voor het provinciale omgevingsbeleid. Het gesprek komt precies op het goede moment, omdat Desmond en ik in de startfase van ons project zitten. Wij kunnen de bevindingen van onze collega's meenemen.
's Middags met Saskia Gerritsen, Joske Kluvers (onze communicatieadviseur) en Brigitte Niemeijer (bestuursadviseur van Mark Boumans) naar de presentatie voor de huisstijl Omgevingsdienst geweest. ProtoFormat had drie ontwerpen gemaakt. Uiteindelijk gekozen voor een mengvorm van twee ontwerpen. Op 24 mei neemt de stuurgroep een besluit over de huisstijl. 11 juni wordt de huisstijl gepresenteerd tijdens de oprichtingsvergadering.

Dinsdagmorgen kerngroep. Uitgebreid stilgestaan bij onze planning. Aansluitend samen met Desmond gesprek met Bernard van Dam. Bernard is projectleider Provinciaal Omgevingsplan geweest. Hij geeft op basis van zijn ervaringen een aantal adviezen. Daarna samen met Desmond afspraken gemaakt over de projectopdracht voor de Omgevingsvisie. Dat wordt ons eerste gezamenlijke product.

Woensdagmorgen Bijzonder Georganiseerd Overleg (BGO). Het BGO neemt de voorlopige conversietabel voor kennisgeving aan. Uiterlijk een jaar na start van de Omgevingsdienst wordt de definitieve conversietabel door het BGO vastgesteld. Het BGO stelt daarna de Regeling functiebeschrijving en -waardering vast.
's Middags projectgroep Financiën. Belangrijkste gesprekspunt is de uitvraag van de ondersteunende diensten (personeels- en salarisadministratie en financiële administratie). Wij hopen dat de uitvraag over twee weken naar de colleges kan.

Donderdag en vrijdag heb ik mijn collega-programma- en projectmanagers van de provincie het tweede (en laatste) deel van de training 'Inzicht in invloed' gevolgd. Wij gebruiken deze twee dagen vooral om te oefenen. Het blijkt nog niet mee te vallen om de invloedstijlen in de praktijk te brengen. Hele nuttige training met een prima trainer: Ad Schrama van Bureau Zuidema.
Donderdagavond de agenda en stukken voor de stuurgroepvergadering op 24 mei verstuurd.

Eerste Pinksterdag hebben mijn vriendin en ik een prachtige wandeling gemaakt: van Grijpskerk via Electra, Niehove, Oldehove, Saaksum naar Ezinge. Een etappe van het Westerkwartierpluspad. Een prachtige wandeling door het Groningse landschap. Wij hebben genoten van de mooie dorpen.