Automobilisten krijgen bericht bij openstaande brug Hoogezand

Automobilisten die op de A7 vanuit Groningen richting Hoogezand rijden, kunnen op hun mobiele telefoon een gesproken bericht krijgen als de Knijpsbrug in Hoogezand open staat. Daarbij krijgen ze een advies voor een alternatieve route. Automobilisten die de app Flitsmeister op hun telefoon hebben, krijgen hier een melding van. Het gaat hier om een proef vanuit het programma Beter Benutten, waarbij Rijkswaterstaat, de provincie Groningen en het bedrijf Be-Mobile samenwerken.

Kastjes

Voor de proef zijn bij de Knijpsbrug kastjes geplaatst die registreren wanneer de brug open is. Deze gegevens worden doorgestuurd naar de Nationale Databank Wegverkeersgegevens (NDW). Het bedrijf Be-Mobile koppelt de gegevens aan de app Flitsmeister. Als de Knijpsbrug bij de afrit bij de A7 in Hoogezand open gaat, krijgen automobilisten een bericht met het advies om een alternatieve route te nemen. Daarbij krijgen ze ook informatie over hoe lang het duurt voor ze weer over de brug kunnen rijden. Om berichten van Flitsmeister te kunnen ontvangen, moeten automobilisten de app downloaden op hun mobiele telefoon. Naast Hoogezand worden ook automobilisten op de N33 (Eelwerderbrug) en bij de Prinses Margrietsluis in Friesland geïnformeerd over brugopeningen.

Doorstroming

Bij de afrit van Hoogezand is het soms zo druk, dat er een rij wachtende auto's tot op de A7 stil staat. Dit zorgt voor onveilige situaties. Als de brug open staat wordt dit probleem versterkt. Rijkswaterstaat heeft daarom al eerder een scherm geplaatst dat weggebruikers informeert over brugopeningen. Daarbij komen de gesproken berichten van Flitsmeister. Door de adviezen om een andere route te nemen, moet de kans op filevorming op de afrit van de A7 bij de Knijpsbrug afnemen en de verkeersveiligheid verbeteren. Rijkswaterstaat, de provincie Groningen en de gemeente Hoogezand zijn ook bezig met een onderzoek naar de verkeerssituatie rondom de Knijpsbrug.

Beter Benutten

De gesproken berichten van Flitsmeister zijn onderdeel van het programma Beter Benutten. Doel van dit programma is om door een combinatie van maatregelen slimmer gebruik te maken van de infrastructuur. Voorbeelden hiervan zijn het makkelijker overstappen op OV-knooppunten, betere fietsvoorzieningen, maar ook het stimuleren van de spreiding van werktijden en slimmere (digitale) informatievoorziening aan reizigers.