Asfaltonderhoud tussen De Groeve en Kropswolde

De provinciale weg tussen De Groeve en Kropswolde krijgt nieuw asfalt. Daarom is de Woldweg (N386) vanaf De Groeve tot aan de rotonde Abraham Kuypersingel bij Kropswolde gestremd voor doorgaand verkeer van maandag 16 november tot en met zondag 29 november. De omleidingsroute loopt via de Kielsterachterweg (N385) en Zuidlaarderweg (N962).

Asfalt

De Woldweg in Kropswolde wordt opnieuw geasfalteerd. In het midden van de weg komt een rode strook, net als in De Groeve. Daarmee wordt aangegeven dat automobilisten door een dorp rijden. Dit moet ervoor zorgen dat het verkeer minder hard gaat rijden. Ook de fietsoversteek midden in Kropswolde wordt vervangen. Hier krijgt het asfalt ook een rode kleur.

Fasen

De werkzaamheden duren drie weken en worden in twee fasen aangepakt. Dit om de overlast voor bewoners en bedrijven te beperken.

Maandag 16 november tot en met zondag 22 november (week 47)

Stremming van de Woldweg vanaf De Groeve (provinciegrens) tot aan de rotonde met de Meerweg. Verkeer kan gewoon over de rotonde rijden. Daarnaast zijn er voorbereidende werkzaamheden tussen de rotonde met de Abraham Kuypersingel en de Rotonde Meerweg. Dit deel van de weg wordt niet gestemd. Er kan wel enige hinder zijn.

Maandag 23 november tot en met zondag 29 november (week 48)

Stremming vanaf de rotonde Meerweg tot aan de rotonde met de Abraham Kuypersingel. De rotonde met de Meerweg is gestremd. Verkeer kan gebruikmaken van de rotonde met de Abraham Kuypersingel.

Maandag 30 november tot en met 6 december (week 49)

Afrondende werkzaamheden en gereserveerd voor uitloop. Het asfalteren is sterk afhankelijk van het weer. Bij slecht weer schuiven de werkzaamheden op.

Omleiding

Het verkeer wordt omgeleid vanaf De Groeve richting Kiel Windeweer via de Zuidlaarderweg (N962), Kielsterachterweg (N385) en de Abraham Kuypersingel (zie kaartje). Aan het begin en eind van de Woldweg staan verkeersregelaars om bewoners, bestemmingsverkeer en verkeer voor bedrijven te begeleiden.

Vervolg in 2021

Na het asfaltonderhoud wordt in het voorjaar van 2021 verder gewerkt aan de Woldweg. Dan wordt het asfalt van het fietspad vervangen.