Asfaltonderhoud en aanpassingen bebouwde kom Kornhorn

De provinciale weg N980 in Kornhorn gaat op de schop. Vanaf dinsdag 6 april is de bebouwde kom drie weken gestremd voor doorgaand verkeer tussen de Ipo Haaimaweg en de Kaleweg. Kornhorn blijft tijdens de werkzaamheden bereikbaar via Opende.

Nieuw asfalt

De bebouwde kom van Kornhorn krijgt nieuw asfalt. De bovenste lagen van het wegdek, inclusief de fietsstroken, worden vervangen. De fietsstroken behouden hun rode kleur. De kruising met de Provincialeweg richting Opende is een aantal jaar geleden vernieuwd en wordt niet vervangen.

Wegversmalling

Aan het begin en eind van de bebouwde kom komt een wegversmaling. Aan de zuidkant van Kornhorn, ter hoogte van de ijsbaan, wordt de bebouwde komgrens daardoor iets verlegd in zuidelijke richting. Aan de noordkant van het dorp komt ook een versmalling tussen de fietsoversteek en de parkeerplaats. Door het aanbrengen van wegversmallingen valt de dorpsentree beter op en wordt verkeer gedwongen om snelheid te minderen.

Kruisingen

De kruisingen van de N980 met de Ipo Haaimaweg, Snipperij en Leidijk krijgen rood asfalt en markering op de weg om beter op te vallen. Bij de oversteek met de Leidijk langs de N980 komt een attentiebord om automobilisten te wijzen op de oversteek. Deze maatregelen komen voort uit meerdere verzoeken vanuit het dorp en de gemeente Westerkwartier om de fietsoversteken tussen Kornhorn en Noordwijk veiliger te maken. 

Werk in weekend

Aan de kruispunten wordt gewerkt in het weekend van 17 en 18 april. Bij slecht weer schuiven de werkzaamheden een week op. Deze werkzaamheden vinden plaats in het weekend voor een goede doordeweekse bereikbaarheid van de bedrijven in en rond Kornhorn vanaf de A7. 

Openbaar vervoer

Tijdens de werkzaamheden, die dinsdag 6 april beginnen en uiterlijk maandag 26 april zijn afgerond, rijdt Qbuzz via de Kaleweg en rijdt er geen bus in Kornhorn en Opende. Op de Kaleweg komen een aantal tijdelijke bushaltes.