Arriva verzorgt treinvervoer in het Noorden vanaf eind 2020

De nieuwe regionale treinconcessies in Groningen en Friesland zijn gegund aan Arriva. Dat maakten de colleges van Gedeputeerde Staten van beide provincies bekend op dinsdag 11 juli, mede namens de Duitse LNVG Niedersachsen, de organisatie die het openbaar vervoer in deze deelstaat verzorgt. Dit betekent dat Arriva vanaf 13 december 2020 het regionale treinvervoer voor zijn rekening neemt in het Noorden, inclusief de verbinding naar Leer.

Extra sneltrein

In de nieuwe concessie rijdt per uur in beide richtingen een extra sneltrein tussen Groningen en Leeuwarden. Alle treinen rijden vanaf het moment dat het spoor hiervoor klaar is door vanuit Leeuwarden naar station Groningen Europapark. Daarnaast gaat in de spits elk kwartier een trein tussen Leeuwarden en Sneek rijden en zijn er sneltreinen in de spits tussen Groningen en Winschoten. De trein naar Roodeschool rijdt een aantal keren per dag door naar station Eemshaven om aan te sluiten op de veerboot naar Borkum.

Duitsland

In de nieuwe concessie rijden de treinen ook weer op alle dagen de grens over richting het Oost-Friese Leer. Dat wordt een uurdienst die dan ook zal stoppen op het heropende station Bunde en, wanneer de Friesenbr├╝cke weer in gebruik is, op het station Ihrhove. Daarbij wordt dan een goede aansluiting in Leer geboden op de intercity's en regionale treinen naar Bremen.

Meer treinen

De nieuwe concessie bestaat uit een groter aanbod aan vervoer voor de reiziger, waarbij ook meer treinen en daarmee ook extra zitplaatsen beschikbaar komen. De huidige treinen krijgen een grote opknapbeurt. Daarnaast komen er nog 21 treinen extra bij, waarvan 18 nieuwe. Deze nieuwe treinen worden ingezet op het traject Leeuwarden - Groningen Europapark.

Telsysteem

Verder komt er een automatisch telsysteem, waarmee in kaart wordt gebracht hoeveel reizigers op welke rit reizen. Daarmee is beter te voorspellen hoeveel zitplaatsen nodig zijn en hoeveel treinen ingezet moeten worden.  Dit telsysteem zorgt er ook voor dat reizigers op de perrons kunnen zien hoeveel reizigers in een treinstel zitten en in welk treinstel nog zitplaatsen beschikbaar zijn.

Duurzaam

Alle treinen worden voorzien van batterijen die de remenergie opslaan. Hierdoor worden de treinen niet alleen duurzamer, doordat ze minder energie verbruiken, maar worden ze ook iets stiller bij het wegrijden van een station. Daarnaast kan door de batterijen de dieselmotor uitgezet worden, als de trein vijf minuten of langer stilstaat. De 18 nieuwe treinen die tussen Leeuwarden en Groningen Europapark gaan rijden hebben stillere motoren en rijden op 100 procent biodiesel. Arriva gaat zich de komende jaren samen met de provincies inzetten om het vervoer nog duurzamer te maken.

Concessie

De looptijd van de gegunde concessie is van eind 2020 tot en met 2035. Een concessie is het alleenrecht om het openbaar vervoer in een gebied te verzorgen voor een bepaalde tijd. De provincies hebben via een Europese aanbesteding bepaald wie de vervoerder wordt in de nieuwe periode.