Archeologisch onderzoek bij kerk Garsthuizen

Stichting Oude Groninger Kerken gaat archeologisch onderzoek doen op de plek van de huidige kerk van Garsthuizen. De inwoners van Garsthuizen worden nauw betrokken bij het onderzoek zodat ze meer kennis krijgen over de ontstaansgeschiedenis van de kerk en de omgeving. Het archeologisch onderzoek is onderdeel van de ontwikkeling van een beleveniscentrum in Garsthuizen. De provincie ondersteunt het onderzoek met een subsidie van 12.400,- euro uit het budget Archeologie.

Stichting Oude Groninger Kerken gaat archeologisch onderzoek doen op de plek van de huidige kerk van Garsthuizen. De inwoners van Garsthuizen worden nauw betrokken bij het onderzoek zodat ze meer kennis krijgen over de ontstaansgeschiedenis van de kerk en de omgeving. Het archeologisch onderzoek is onderdeel van de ontwikkeling van een beleveniscentrum in Garsthuizen. De provincie ondersteunt het onderzoek met een subsidie van 12.400,- euro uit het budget Archeologie.

Beleveniscentrum

De kerk van Garsthuizen wordt afgebroken omdat restauratie niet meer mogelijk is. Het is de bedoeling dat er een beleveniscentrum op deze plek komt. In dit nieuwe bezoekerscentrum komt onder andere informatie over de geschiedenis van Garsthuizen bij het riviertje de Fivel en de wierde waarop de kerk staat.

Deelnemers

Stichting Oude Groninger Kerken wordt eigenaar en ontwikkelaar van het beleveniscentrum. Deelnemers aan het project zijn de Stichting Restauratie Kerk Garsthuizen, de gemeente Loppersum, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, studenten Archeologie van de Rijksuniversiteit Groningen en de provinciaal archeoloog.