Archeologisch bodemonderzoek in Haren gestart

Op dinsdag 20 juli is in Essen, gemeente Haren, gestart met het archeologisch bodemonderzoek naar de overblijfselen van voormalig vrouwenklooster Yesse. Dit klooster stond van 1215 tot 1594 in Essen. Hier woonden vooral dochters van families van goede komaf uit de stad Groningen. De proefopgraving wordt gedaan naar aanleiding van vondsten die er in het verleden zijn gedaan.

 

Op dinsdag 20 juli is in Essen, gemeente Haren, gestart met het archeologisch bodemonderzoek naar de overblijfselen van voormalig vrouwenklooster Yesse. Hier woonden van 1215 tot 1594 vooral dochters van goede komaf uit de stad Groningen. De proefopgraving wordt gedaan naar aanleiding van vondsten die er in het verleden zijn gedaan.

Het onderzoek

Het onderzoek richt zich met name op resten van het kloosterterrein. We verwachten dat de opgraving tot donderdag 22 juli duurt en dat er onder meer funderingsresten, muurresten, plaveisel, afvalkuilen, waterputten, grachten en begravingen worden aangetroffen.

Participatieproject Klooster Yesse

Het bodemonderzoek is onderdeel van het Participatieproject Klooster Yesse. Dit project heeft als doel bewoners bij het (archeologische) verleden van hun woonplaats te betrekken en de archeologische waarde in kaart te brengen.