Anneke Beukers voorgedragen als voorzitter Noordelijke Rekenkamer

Anneke Beukers is voorgedragen als voorzitter van de Noordelijke Rekenkamer. Als Provinciale Staten van de drie provincies instemmen met de voordracht, wordt Beukers beëdigd tijdens een vergadering van Provinciale Staten van de provincie Drenthe. De benoeming geldt in principe voor zes jaar.

Over Anneke Beukers

Anneke Beukers was jarenlang lid en waarnemend voorzitter van Provinciale Staten van Overijssel. Daarnaast had zij meerdere toezichthoudende functies en werkte ze als interim-directeur van verschillende welzijns- en onderwijsinstellingen. Beukers is een groot voorstander van onafhankelijke rekenkamers. Volgens haar is een goed werkende rekenkamer een belangrijk instrument voor Statenleden en daarmee voor de voortdurende aandacht voor de verbetering van de kwaliteit van het openbaar bestuur. Plaatsvervangend voorzitter Jan van der Bij is blij met de voordracht van Beukers: “Anneke Beukers is een echte aanvulling op het college, met haar politieke ervaring en toezichthoudende expertise.”

Noordelijke Rekenkamer

De Noordelijke Rekenkamer is een onafhankelijke instantie die in 2004 in het leven geroepen is door Provinciale Staten van Drenthe, Fryslân en Groningen. De Rekenkamer doet onafhankelijk onderzoek naar de rechtmatigheid,  doeltreffendheid en doelmatigheid van het beleid dat de drie noordelijke provincies voeren. Sinds de start heeft de Noordelijke Rekenkamer meer dan dertig rapporten gepubliceerd over uiteenlopende beleidsterreinen.