Alternatieven voor plastic ontwikkeld tegen vervuiling Waddenzee

StichtingHouse of Design gaat samen met een aantal lokale partners alternatieve producten voor plastic ontwikkelen om te zorgen voor minder plastic in de Waddenzee. Daarmee willen ze een start maken met een circulaire maakindustrie in de Waddenregio. Nu komen er in de Waddenzee veel rubber handschoenen van vissers en plastic voedselverpakking in de Waddenzee terecht. Samen met gebruikers, ondernemers, de middenstand en het onderwijs ontwikkelt een team alternatieve producten, die niet schadelijk zijn voor de natuur. De stichting krijgt hiervoor een bijdrage van de provincie van bijna € 50.000. Ook het Waddenfonds, de provincie Fryslân en een aantal andere fondsen betalen mee. 

Handschoenen

De Universiteit van Wageningen deed in 2019 in opdracht van Rijkswaterstaat onderzoek naar aangespoeld plastic op vogeleiland Griend. Daaruit bleek dat het meeste plastic in de Waddenzee afkomstig is van de lokale bevolking en toeristen. Stichting House of Design en een team gaan nu een alternatief ontwikkelen voor rubber handschoenen op basis van vlas dat in Groningen en Friesland verbouwd wordt. De handschoenen worden van het gewonnen linnen uit het vlas ('biobased') geweven en krijgen ook een coating op plantaardige basis. Voorwaarde is dat ze waterafstotend en biologisch afbreekbaar zijn. De handschoenen worden in de regio ontwikkeld en getest. Als het product klaar is, wordt het geproduceerd bij Vanhulley in Groningen en bij lokale supermarkten verkocht. 

Etensbakjes

Naast de handschoenen worden er biologisch afbreekbare etensbakjes ontwikkeld op basis van suikerbieten, de zogeheten 'Wadtroesjka's'.  Het ontwikkelen en het testen van de producten gaat ongeveer drie jaar duren. De stichting House of Design werkt in het project samen met It Erfskip, Ecoras, TCNN en Vanhulley.