Alle gemeenten nemen deel aan gemeenschappelijke regeling

's Maandags eerst met André Kosters, concerncontroller van de provincie, op weg naar Stadskanaal. Daar was dit keer de vergadering van de projectgroep Financiën. De presentatie van de Programmabegroting in de stuurgroep voorbereid en gediscussieerd over de uitvraag van de ondersteunende personele en financiële diensten.

 

's Maandags eerst met André Kosters, concerncontroller van de provincie, op weg naar Stadskanaal. Daar was dit keer de vergadering van de projectgroep Financiën. De presentatie van de Programmabegroting in de stuurgroep voorbereid en gediscussieerd over de uitvraag van de ondersteunende personele en financiële diensten.

Dinsdagmorgen projectgroep RUD. De tijd vrijwel helemaal besteed aan de bespreking van het conceptrapport 'Kwaliteit uitvoering VTH Groningen in beeld' (nulmeting). Het kwaliteits- en toetsingskader zijn in deze versie beter beschreven en de cijfers zijn bij alle deelnemers geverifieerd. Ook zijn de resultaten op een andere manier gepresenteerd. Aan het einde van de vergadering kan kwartiermaker Saskia Gerritsen concluderen dat het conceptrapport in mei naar MT- en stuurgroep kan. 

Woensdagmiddag samen met mijn kerngroepcollega's Boudewijn Wiersma en Joske Kluvers naar een presentatie geweest van een inrichtingsschets voor het RUD-gebouw. Donderdag volgt de vierde en laatste presentatie. Na de meivakantie hakt Saskia Gerritsen op advies van Boudewijn een knoop door en kan worden begonnen met de inrichting van het RUD-gebouw.

Donderdagmorgen vergadering van de kerngroep in een beperkte samenstelling. De lopende zaken doorgenomen en afspraken gemaakt over nieuwsbrief nummer 30, die na de meivakantie verschijnt.
In de loop van de dag laat Joep Hoedjes, de gemeentesecretaris van Ten Boer, weten dat de gemeenteraad heeft ingestemd met deelname aan de Gemeenschappelijke regeling RUD (GRRUD). Daar zijn wij als kerngroep heel blij mee, omdat nu alle gemeenten en de provincie hiertoe hebben besloten.

De stuurgroep komt vrijdagmorgen in volledige samenstelling bij elkaar. Kwartiermaker Saskia Gerritsen en Evert Bovens van de projectgroep Financiën lichten de Programmabegroting toe. De presentatie valt goed bij de stuurgroep. De colleges krijgen binnenkort al een financiële voortgangsrapportage. De Programmabegroting wordt na oprichting van de  GRRUD naar de colleges wordt gestuurd, zodat die hun zienswijzen kunnen uiten. De financiële reglementen zijn een hamerstuk voor de stuurgroep, evenals de Nota reactie en commentaar over de GR en het Bedrijfsplan RUD en de GRRUD. De oprichtingsvergadering van de GRRUD kan worden uitgeschreven. Die vindt op 11 juni plaats. De vooraankondiging daarvoor verstuur ik 's middags.

De stuurgroep stelt het Organisatieplan en Functieboek definitief vast, omdat de Bijzondere Ondernemingsraad daar een positief advies over heeft uitgebracht.

De afgelopen weken heb ik keihard gewerkt. Heerlijk om vier dagen vrij te hebben. Voor het eerst sinds maanden weer twee keer hardgelopen. Het gaat goed. Op Koninginnedag samen met mijn vriendin genoten van de gezellige sfeer in de binnenstad van Amsterdam. Prachtig!